18.10.17

JAG OCKSÅ


Jag har också många gånger varit otrygg och rädd då jag gått ensam i mörkret.


Jag har också redan som liten flicka sett vuxna män onanera på allmänna platser.


Jag har också blivit tafsad på av främmande personer.


Jag har också hört sexuellt laddade skämt och kommentarer på arbetsplatsen. 


Jag har också känt mig obekväm och blottad av menande miner och visslande.


Det har skrivits mycket kring #Metoo kampanjen så jag skall uttala mig helt kort. I en fantasivärld skulle det ju vara super om de som trakasserar skulle anmäla sig själva och lova att aldrig göra det igen fast med en #Itwasme kampanj, men tyvärr tror jag att detta inte kommer att hända. För att den fina #Metoo kampanjen skall leva vidare och ha ett ändamål kan vi som bryr oss om ärendet fortsätta att göra det och lova varandra att vi ingriper när vi kommer i kontakt med fenomenet. Jag vet att det är orättvist att vi som blivit trakasserade måste bära det största ansvaret, men världen är inte rättvis. För att förebygga problemet så att framtiden ser mer ljus ut bör vi också som vuxna och föräldrar uppfostra små flickor och pojkar i vad det betyder att ha självbestämmande vad gäller den egna kroppen och sexualiteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar!