14.12.13

GEFör mig betyder julen att ge. Gav bort 10 Royal-restaurangförmånsbiljetter (två äter för ens pris) till helt främmande folk via Arabianranta kierrättää. Själv skall vi testa på ett av borden på måndag. 

Som jag sagt tidigare så är det med mycket små saker man kan göra människor glada. Människorna vid forumet har förundrat sig över varför jag gör detta, och om jag nu är helt säker att jag inte vill ha betalt. Glada och leende människor har jag mött vid min hemdörr.
Paket till vänner och släktingar är få, men med omtanke utvalda. Något helt litet kanske jag ännu skaffar från någon av de sju julbasarerna jag eventuellt skall besöka under veckoslutet. (Tuomaan, We got beef, Korjaamo, Wanha, Kääntöpaikka, Nostalgia, Ivana). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar!